10. november 2018

Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) modtog den 10. november 2018 kl. 02.53 underretning fra Midt- og Vestjyllands Politi om, at en person i forbindelse med politiets eftersættelse af ham på Mors kørte galt. Personen afgik ved døden i forbindelse med færdselsuheldet.

Politiklagemyndigheden iværksatte straks en efterforskning i medfør af retsplejelovens § 1020 a, stk. 2. Efter denne bestemmelse iværksætter Politiklagemyndigheden efterforskning, når en person er afgået ved døden eller kommet alvorligt til skade, mens den pågældende var i politiets varetægt eller som følge af politiets indgriben.

Når efterforskningen er afsluttet, sender Politiklagemyndigheden en redegørelse om sagen til statsadvokaten.

Politiklagemyndigheden har på nuværende tidspunkt ikke yderligere oplysninger i sagen.

Oversigt Oversigt