10. november 2018

Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) modtog den 10. november 2018 kl. 08.22 underretning fra Københavns Politi om, at en person kort forinden var blevet livløs i detentionen, hvorfor der blev iværksat genoplivning og tilkaldt lægehjælp. Personen afgik efterfølgende ved døden på hospitalet.

Politiklagemyndigheden iværksatte straks en efterforskning i medfør af retsplejelovens § 1020 a, stk. 2. Efter denne bestemmelse iværksætter Politiklagemyndigheden efterforskning, når en person er afgået ved døden eller kommet alvorligt til skade, mens den pågældende var i politiets varetægt eller som følge af politiets indgriben.

Når efterforskningen er afsluttet, sender Politiklagemyndigheden en redegørelse om sagen til statsadvokaten.

Politiklagemyndigheden har på nuværende tidspunkt ikke yderligere oplysninger i sagen.

Oversigt Oversigt