26. oktober 2018

Nordjyllands Politi orienterede den 26. oktober 2018 ca. kl. 04.21 Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) om en hændelse kort forinden, hvor en 22-årig mand var faldet ned fra et tag i forbindelse med en politiforretning i Aalborg. Manden pådrog sig ved faldet bl.a. indre kvæstelser. Manden er efter det oplyste uden for livsfare.

Politiklagemyndigheden har på baggrund af episoden iværksat en undersøgelse i medfør af retsplejelovens § 1020 a, stk. 2. Efter denne bestemmelse iværksætter Politiklagemyndigheden efterforskning, når en person er afgået ved døden eller kommet alvorligt til skade, mens den pågældende var i politiets varetægt eller som følge af politiets indgriben.

Når Politiklagemyndighedens undersøgelse er afsluttet, vil myndigheden udarbejde en redegørelse om sagen til Statsadvokaten i Viborg.

Politiklagemyndigheden har på nuværende tidspunkt ikke yderligere oplysninger vedrørende sagen.

Oversigt Oversigt