25. oktober 2018

En polititjenestemand blev den 23. oktober 2018 i byretten idømt fængsel i 4 måneder for i tre tilfælde at have afgivet urigtige oplysninger i politirapporter samt for i tre tilfælde som vidne i retten at have forklaret i strid med sandheden med forsæt til, at uskyldige blev dømt for strafbart forhold. Polititjenestemanden blev endvidere dømt for i flere tilfælde at have misbrugt sin stilling.

Polititjenestemanden har anket dommen.

Oversigt Oversigt