19. oktober 2018

Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) blev den 19. oktober 2018 kl. 16.52 underrettet af Københavns Vestegns Politi om, at der kort forinden havde været en skudepisode på Psykiatrisk Skadestue i Ballerup, hvor en mand var blevet ramt af skud fra politiet. Politiklagemyndigheden har på nuværende tidspunkt ikke yderligere oplysninger om mandens tilstand.

Politiklagemyndigheden har på baggrund af underretningen straks iværksat en nærmere undersøgelse af episoden og sendt efterforskere til stedet.

Politiklagemyndigheden behandler sagen efter bestemmelsen om “udrykningssager” i retsplejelovens § 1020 a, stk. 2. Efter denne bestemmelse iværksætter Politiklagemyndigheden efterforskning, når en person er afgået ved døden eller er kommet alvorligt til skade som følge af politiets indgriben, eller mens den pågældende var i politiets varetægt.

Politiklagemyndigheden har på nuværende tidspunkt ikke yderligere oplysninger i sagen.

Oversigt Oversigt