10. oktober 2018

Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) blev den 10. oktober 2018 kl. 09.30 underrettet af Fyns Politi om, at der kort forinden havde været en skudepisode, hvor en mand var blevet ramt af skud fra politiet. Fyns Politi har oplyst, at manden er blevet ramt af skud i benet, og Politiklagemyndigheden har på nuværende tidspunkt ikke yderligere oplysninger om hans tilstand.

Politiklagemyndigheden har på baggrund af underretningen straks iværksat en nærmere undersøgelse af episoden og sendt efterforskere til stedet.

Politiklagemyndigheden behandler sagen efter bestemmelsen om “udrykningssager” i retsplejelovens § 1020 a, stk. 2. Efter denne bestemmelse iværksætter Politiklagemyndigheden efterforskning, når en person er afgået ved døden eller er kommet alvorligt til skade som følge af politiets indgriben, eller mens den pågældende var i politiets varetægt.

Politiklagemyndigheden kan kontaktes på telefon 4178 3500.

Politiklagemyndigheden har på nuværende tidspunkt ikke yderligere oplysninger i sagen.

Oversigt Oversigt