19. september 2018

Københavns Vestegns Politi underrettede den 17. september 2018 ca. kl. 14.25 Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) om en episode, hvor en motorcykel kort forinden var forulykket i forbindelse med en eftersættelse i Taastrup.

Politiklagemyndigheden har iværksat en nærmere undersøgelse af episoden i medfør af retsplejelovens § 1020 a, stk. 2, idet myndigheden ud fra de lægelige oplysninger har vurderet, at der er tale om alvorlig tilskadekomst.

Politiklagemyndigheden er interesseret i at komme i kontakt med eventuelle vidner til episoden.

Færdelsuheldet skete ved tilkørsel 6 til Holbækmotorvejen i retning mod øst efter en eftersættelse ad Taastrup Hovedgade, Roskildevej og Hveen Boulevard.

Politiklagemyndigheden kan kontaktes på telefon 4178 3500 eller pr. e-mail på mail@politiklagemyndigheden.dk.

Når Politiklagemyndighedens undersøgelse er afsluttet, vil myndigheden udarbejde en juridisk redegørelse om sagen til Statsadvokaten i København.

Politiklagemyndigheden har på nuværende tidspunkt ikke yderligere oplysninger i sagen.

Oversigt Oversigt