22. juni 2018

Midt- og Vestjyllands Politi underrettede den 21. juni 2018 kl. 17.35 Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) om en episode, hvor politiet i Midt- og Vestjylland eftersatte en bil, som under eftersættelsen påkørte en modkørende bil frontalt. Førerne af begge biler er indlagt på hospitalet med forskellige skader.

Politiklagemyndigheden har i dag iværksat en nærmere undersøgelse af episoden i medfør af retsplejelovens § 1020 a, stk. 2, idet færdselsuheldet skete under politiets eftersættelse, og idet myndigheden ud fra de lægelige oplysninger har vurderet, at føreren af den påkørte bil er kommet alvorligt til skade.

Når Politiklagemyndighedens undersøgelse er afsluttet, vil myndigheden udarbejde en redegørelse om sagen til Statsadvokaten i Viborg.

Politiklagemyndigheden har på nuværende tidspunkt ikke yderligere oplysninger vedrørende sagen.

Oversigt Oversigt