15. juni 2018

Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) genåbner den strafferetlige efterforskning i Tibet-sagen. Det sker på baggrund af, at der er fremkommet oplysninger om, at der hos flere myndigheder er fundet nye dokumenter, der muligt kan have en betydning for den strafferetlige vurdering af Tibet-sagen. Statsadvokaten i København har den 15. juni 2018 anmodet Politiklagemyndigheden om at genoptage efterforskningen på baggrund af de nye oplysninger.

Politiklagemyndigheden vil – når efterforskningen er afsluttet – sende en supplerende redegørelse til Statsadvokaten i København.

Oversigt Oversigt