20. maj 2018

Nordjyllands Politi underrettede den 20. maj 2018 kl. 01.28 Den Uafhængige Politiklagemyndighed om en episode, hvor politiet i Nordjylland kortvarigt eftersatte en bil, som efterfølgende forulykkede og ramte to personer. En af de to personer kom i forbindelse med ulykken alvorligt til skade.

Politiklagemyndigheden har på baggrund af underretningen iværksat en nærmere undersøgelse af episoden i medfør af retsplejelovens § 1020 a, stk. 2. Efter denne bestemmelse iværksætter Politiklagemyndigheden efterforskning, når en person er afgået ved døden eller er kommet alvorligt til skade som følge af politiets indgriben, eller mens den pågældende var i politiets varetægt.

Når Politiklagemyndighedens undersøgelse er afsluttet, vil myndigheden udarbejde en redegørelse om sagen til Statsadvokaten i Viborg.

Politiklagemyndigheden vil gerne i kontakt med vidner, som har overværet episoden eller i øvrigt har oplysninger i sagen.

Politiklagemyndigheden kan kontaktes via vores hjemmeside, politiklagemyndigheden.dk, eller på e-mail på mail@politiklagemyndigheden.dk.

Politiklagemyndigheden har på nuværende tidspunkt ikke yderligere oplysninger vedrørende sagen.

Oversigt Oversigt