17. maj 2018

Østjyllands Politi underrettede den 17. maj 2018 kl. 02.57 Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) om en episode, hvor en mand under en politiforretning fik hjertestop. Politiklagemyndigheden modtog senere oplysninger om, at manden er i kritisk tilstand.

Politiklagemyndigheden har på baggrund af underretningen straks iværksat en nærmere undersøgelse af episoden, i medfør af retsplejelovens § 1020 a, stk. 2. Efter denne bestemmelse iværksætter Politiklagemyndigheden efterforskning, når en person er afgået ved døden eller er kommet alvorligt til skade som følge af politiets indgriben, eller mens den pågældende var i politiets varetægt.

Når Politiklagemyndighedens undersøgelse er afsluttet, vil myndigheden udarbejde en juridisk redegørelse om sagen til Statsadvokaten i Viborg.

Politiklagemyndigheden har på nuværende tidspunkt ikke yderligere oplysninger vedrørende sagen.

Oversigt Oversigt