28. marts 2018

To polititjenestemænd blev den 22. marts 2018 i Østre Landsret idømt 20 dages betinget fængsel for overtrædelse af straffelovens § 144 om bestikkelse i en sag, der har været efterforsket af Den Uafhængige Politiklagemyndighed.

Sagen drejer sig om, at to polititjenestemænd i slutningen af 2015 afholdt en ferie i Afrika sammen med en person, som de havde fået kendskab til i forbindelse med deres efterforskning af en straffesag mod den pågældende. Straffesagen blev endeligt afsluttet i februar 2015. I marts 2015 blev der afholdt et møde mellem personen og polititjenestemændene, hvor ferien blev drøftet. På ferien, som foregik to steder i Afrika, arrangerede personen bl.a. gratis hotelophold for polititjenestemændene. Polititjenestemændene blev i byretten frifundet for overtrædelse af straffelovens § 144.

Østre Landsret lagde ved domfældelsen bl.a. vægt på, at de to polititjenestemænd ikke havde givet personen fordele på grund af gaverne (gratis hotelophold mv.), men at gaverne havde sammenhæng med polititjenestemændenes deltagelse i den tidligere efterforskning mod personen. Østre Landsret fandt på den baggrund og henset til værdien af gaverne, der var opgjort til 26.661 kr., at det var uberettiget, at polititjenestemændene modtog gaverne.

Oversigt Oversigt