27. marts 2018

Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) undersøger en sag, hvor en person i forbindelse med en anholdelse på Christiania den 20. marts 2018 omkring midnat kom alvorligt til skade.

Politiklagemyndigheden har iværksat en undersøgelse af episoden i medfør af retsplejelovens § 1020 a, stk. 2. Efter denne bestemmelse iværksætter Politiklagemyndigheden efterforskning, når en person er afgået ved døden eller er kommet alvorligt til skade som følge af politiets indgriben, eller mens den pågældende var i politiets varetægt.

Politiklagemyndigheden vil gerne i kontakt med eventuelle vidner, som har været i området ved Pusher Street på Christiania omkring lokaliteterne “Oasen”, “Vaskeriet” og “Sunshine Bakery” i tidsrummet 20. marts 2018 kl. 23.45 til 21. marts 2018 kl. 00.05.

Politiklagemyndigheden kan kontaktes på telefon 4178 3500 eller pr. e-mail på mail@politiklagemyndigheden.dk.

Når Politiklagemyndighedens undersøgelse er afsluttet, vil myndigheden udarbejde en juridisk redegørelse om sagen til Statsadvokaten i København.

Politiklagemyndigheden har på nuværende tidspunkt ikke yderligere oplysninger vedrørende sagen.

Oversigt Oversigt