21. februar 2018

Københavns Politi underrettede den 20. februar 2018, ca. kl. 11.30, Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) om, at en person samme dag om morgenen havde fået det dårligt, mens han var anbragt i detentionen på Station City. Personen var blevet indbragt på hospitalet, hvor det var konstateret, at han bl.a. havde en kraniefraktur. Personen er efter det oplyste uden for livsfare.

Politiklagemyndigheden har på baggrund af episoden iværksat en undersøgelse i medfør af retsplejelovens § 1020a, stk. 2. Efter denne bestemmelse iværksætter Politiklagemyndigheden efterforskning, når en person er afgået ved døden eller kommet alvorligt til skade, mens den pågældende var i politiets varetægt eller som følge af politiets indgriben.

Politiklagemyndigheden har på nuværende tidspunkt ikke yderligere oplysninger vedrørende sagen.

Når Politiklagemyndighedens undersøgelse er afsluttet, vil myndigheden udarbejde en juridisk redegørelse om sagen til Statsadvokaten i København.

Oversigt Oversigt