Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden)
indledte i oktober 2016 en efterforskning i anledning af
Statsadvokaten i Københavns anmeldelse af en anklager for afgivelse
af urigtige oplysninger over for Østre Landsret samt mulig strafbar
påvirkning af vidner i retssager om hashhandel på Christiania.
Som følge af efterforskningen har Politiklagemyndigheden fundet
grundlag for at sigte en senioranklager fra Statsadvokaten i
København for tjenestemisbrug samt forsøg …

Politiklagemyndigheden blev i dag kl. 13.25 af vagtchefen ved
Københavns Politi telefonisk underrettet om, at politiet kort tid
forinden var blevet tilkaldt i forbindelse med, at en ældre mand –
født i 1949 – truede med at springe ud fra sin lejlighed på
Frederiksberg. Lejligheden var beliggende på 5. sal. Der var sendt
to patruljer til stedet. Mens politiet var …

Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden)har
afsluttet efterforskningen i Tibet-sagen og afleverer i dag sin
redegørelse om sagen til Statsadvokaten i København.
Politiklagemyndigheden påbegyndte efterforskningen i Tibet-sagen
den 28. september 2015, hvor myndigheden modtog en telefonisk
anmeldelse af sagen fra den daværende politidirektør i Københavns
Politi, Thorkild Fogde. Politiklagemyndigheden har i forbindelse
med efterforskningen foretaget afhøring af 414 personer (heraf 42
civile og 372 polititjenestemænd …

Justitsministeriet har i går sendt en evaluering af Den
Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) til
Folketingets Retsudvalg.
Det fremgår af lovgrundlaget for Politiklagemyndigheden, der
blev etableret pr. 1. januar 2012, at myndighedens virksomhed skal
evalueres efter nogle år. Evalueringen er udarbejdet af lektor i
kriminologi ved Københavns Universitet, Lars Holmberg, og omhandler
borgernes og politipersonalets oplevelse af klagesystemet.
Politiklagerådet, der er Politiklagemyndighedens øverste
ledelse, siger i …

Den Uafhængige
Politiklagemyndigheds årsberetning for 2016 er nu udkommet. Du kan
læse årsberetningen
her.

Årsberetningen udkommer fra og med 2016 alene i en elektronisk
udgave.

Årsberetningen for 2016 indeholder forskellige artikler, bl.a.
en artikel om de udfordringer som Politiklagemyndigheden møder i
forbindelse med “udrykningssager”. Der er også en artikel om
kritisabel adfærd i forbindelse med borgernes møde med politiet ved
alarmopkald. Som tidligere år …

Nordjyllands Politi underrettede den 28. januar 2017, ca. kl. 6,
Politiklagemyndigheden om, at en 44-årig mand kort forinden var
fundet livløs i detentionen på politigården i Aalborg. Der blev
tilkaldt ambulance og ydet førstehjælp, og manden blev kørt på
hospitalet. Manden er efterfølgende kl. 14.10 afgået ved døden på
hospitalet.
På baggrund af underretningen iværksatte Politiklagemyndigheden
straks efterforskning og sendte efterforskere til …

Syd- og Sønderjyllands Politi underrettede den 2. januar 2017,
ca. kl. 11, Politiklagemyndigheden om, at en person den 1. januar
2016, kl. 10.38, havde fået det dårligt, mens han var anbragt i
detentionen i Esbjerg. Personen blev straks bragt på hospitalet,
hvor det blev konstateret, at han havde fået en hjerneblødning.
Efter det oplyste er personen uden for livsfare.
Politiklagemyndigheden behandler …