Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) har afsluttet efterforskningen i Anklager-sagen og afleverer i dag sin redegørelse om sagen til Statsadvokaten i Viborg.

Politiklagemyndigheden påbegyndte efterforskningen i oktober 2016 på baggrund af en anmeldelse fra Statsadvokaten i København. Politiklagemyndigheden har i forbindelse med efterforskningen indhentet og gennemgået et særdeles omfattende sagsmateriale, herunder e-mailkorrespondance og retsbøger fra de seks Pusher Street-sager og udløbersager heraf. Politiklagemyndigheden har i sagen sigtet to anklagere for flere forhold af tjenestemisbrug og pligtforsømmelse. Den ene anklager er tillige sigtet for forsøg på medvirken til afgivelse af falsk forklaring for retten.

Statsadvokaten i Viborg skal nu afgøre, om der er grundlag for at rejse tiltale i sagen.

Politiklagemyndighedens tidligere nyhed om Anklager-sagen kan findes her.