Københavns Politi orienterede den 11. december 2017 kl. 23.30 Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) om en hændelse kort forinden. Københavns Politi havde modtaget en anmeldelse om husspektakler i en lejlighed, hvorfor der blev sendt en patrulje til lejligheden. Under politiforretningen stak en mand på 51 år, der boede i lejligheden, sig med en kniv. Manden blev bragt til sygehuset, hvor han er blevet opereret.

Politiklagemyndigheden har på baggrund af episoden iværksat en undersøgelse i medfør af retsplejelovens § 1020 a, stk. 2. Efter denne bestemmelse iværksætter

Politiklagemyndigheden efterforskning, når en person er afgået ved døden eller kommet alvorligt til skade, mens den pågældende var i politiets varetægt eller som følge af politiets indgriben.

Når Politiklagemyndighedens undersøgelse er afsluttet, vil myndigheden udarbejde en
redegørelse om sagen til Statsadvokaten i København.

Politiklagemyndigheden har på nuværende tidspunkt ikke yderligere oplysninger vedrørende sagen.