Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) undersøger en sag, hvor en 34-årig algerisk statsborger den 20. november 2017 om morgenen i forbindelse med en tvangsudsendelse med politiets bistand til Algeriet blev bevidstløs på et fly i Kastrup Lufthavn. Manden afgik ved døden på hospitalet den 22. november 2017.

Politiklagemyndigheden har på baggrund af episoden iværksat en undersøgelse i medfør af retsplejelovens § 1020a, stk. 2. Efter denne bestemmelse iværksætter
Politiklagemyndigheden efterforskning, når en person er afgået ved døden eller kommet alvorligt til skade, mens den pågældende var i politiets varetægt eller
som følge af politiets indgriben.

Når Politiklagemyndighedens undersøgelse er afsluttet, vil myndigheden udarbejde en redegørelse om sagen til Statsadvokaten i København.

Politiklagemyndigheden har på nuværende tidspunkt ikke yderligere oplysninger vedrørende sagen.