Politiklagemyndigheden undersøger en sag, hvor en kvinde søndag den 29. oktober 2017 om aftenen efter ankomst med fly til Københavns Lufthavn blev tiltagende dårlig i indrejseområdet. En polititjenestemand udøvede kortvarigt livreddende førstehjælp på kvinden. Efterfølgende overtog lægefagligt personale den livreddende førstehjælp på kvinden, som blev indbragt til hospitalet. Kvinden blev på hospitalet erklæret død.

Politiklagemyndigheden har på baggrund af episoden iværksat en undersøgelse i medfør af retsplejelovens § 1020a, stk. 2. Efter denne bestemmelse iværksætter Politiklagemyndigheden efterforskning, når en person er afgået ved døden eller kommet alvorligt til skade, mens den pågældende var i politiets varetægt eller som følge af politiets indgriben.

Politiklagemyndigheden kan kontakte på telefon 41 78 35 00 eller [email protected].

Politiklagemyndigheden har på nuværende tidspunkt ikke yderligere oplysninger vedrørende sagen.