Østjyllands Politi underrettede den 20. oktober 2017 ca. kl. 03.15 Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) om, at en 44-årig kvinde kort forinden var fundet livløs i detentionen på politigården i Aarhus. Der var blevet tilkaldt ambulance og ydet førstehjælp, men kvinden blev erklæret død af en tilkaldt læge.

På baggrund af underretningen iværksatte Politiklagemyndigheden straks efterforskning og sendte efterforskere til stedet.

Politiklagemyndigheden behandler sagen efter bestemmelsen om “udrykningssager” i retsplejelovens § 1020 a, stk. 2. Efter denne bestemmelse iværksætter Politiklagemyndigheden bl.a. efterforskning, når en person er kommet alvorligt til skade eller afgået ved døden i politiets varetægt.

Når Politiklagemyndighedens undersøgelse er afsluttet, vil myndigheden udarbejde en juridisk redegørelse om sagen til Statsadvokaten i Viborg.

Politiklagemyndigheden har på nuværende tidspunkt ikke yderligere oplysninger vedrørende sagen.