Østjyllands Politi underrettede den 3. oktober 2017 kl. 23.25 Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) om en episode i Randers, hvor en mand, mens han var i politiets varetægt, var afgået ved døden som følge af skader, han kort forinden havde påført sig selv.

Politiklagemyndigheden har på baggrund af underretningen straks iværksat en nærmere undersøgelse af episoden, i medfør af retsplejelovens § 1020 a, stk. 2. Efter denne bestemmelse iværksætter Politiklagemyndigheden efterforskning, når en person er afgået ved døden eller er kommet alvorligt til skade som følge af politiets indgriben, eller mens den pågældende var i politiets varetægt.

Når Politiklagemyndighedens undersøgelse er afsluttet, vil myndigheden udarbejde en juridisk redegørelse om sagen til Statsadvokaten i Viborg.

Politiklagemyndigheden har på nuværende tidspunkt ikke yderligere oplysninger vedrørende sagen.