Justitsministeriet har i dag meddelt, at Den Uafhængige Politiklagemyndigheds direktør, Kirsten Dyrman, i overensstemmelse med Politiklagerådets indstilling, pr. 1. november 2017 er genudnævnt i stillingen som myndighedens direktør for en ny 6-årig periode.