Sydøstjyllands Politi underrettede den 29. september 2017 kl. 20.55 Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) om en episode, hvor en bil kort forinden var forulykket i Horsens i forbindelse med politiets eftersættelse af bilen.

I den forulykkede bil var der to personer, som begge blev indbragt på sygehuset efter ulykken. Den ene person er kommet alvorligt til skade, mens den anden person efter det oplyste alene har fået knubs.

Politiklagemyndigheden har på baggrund af underretningen iværksat en nærmere undersøgelse af episoden i medfør af retsplejelovens § 1020 a, stk. 2. Efter denne bestemmelse iværksætter Politiklagemyndigheden efterforskning, når en person er afgået ved døden eller er kommet alvorligt til skade som følge af politiets indgriben, eller mens den pågældende var i politiets varetægt.

Når Politiklagemyndighedens undersøgelse er afsluttet, vil myndigheden udarbejde en juridisk redegørelse om sagen til Statsadvokaten i Viborg.

Færdselsuheldet skete i krydset Langmarksvej/Sundvej i Horsens, og Politiklagemyndigheden er interesseret i at komme i kontakt med eventuelle vidner til episoden.

Politiklagemyndigheden kan kontaktes på telefon 4178 3500 eller pr. e-mail på [email protected].

Politiklagemyndigheden har på nuværende tidspunkt ikke yderligere oplysninger vedrørende sagen.