Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) blev den 12. juli 2017 kl. 08.56 af Østjyllands Politi underrettet om, at politiet tidligere på morgenen havde
fundet en afdød 28-årig mand i en bil, der var kørt i grøften ved Rodskov.


Østjyllands Politi oplyste, at en politipatrulje om natten havde eftersat en personbil i området, hvor ulykken var sket, og at det muligvis kunne være den forulykkede personbil, der var blevet eftersat.

Politiklagemyndigheden har på baggrund af underretningen iværksat en nærmere undersøgelse af episoden og sendt efterforskere til stedet.


Politiklagemyndigheden behandler sagen efter bestemmelsen om “udrykningssager” i retsplejelovens § 1020 a, stk. 2. Efter denne bestemmelse iværksætter Politiklagemyndigheden efterforskning, når en person er afgået ved døden eller
er kommet alvorligt til skade som følge af politiets indgriben, eller mens den
pågældende var i politiets varetægt.


Politiklagemyndigheden har på nuværende tidspunkt ikke yderligere oplysninger vedrørende sagen.