Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) blev den 2. juli 2017 kl. 18.14 underrettet af Københavns Politi om, at der kort forinden havde været en skudepisode ved Tivoli i København, hvor en mand blev ramt af skud fra politiet.

Politiklagemyndigheden har på baggrund af underretningen straks iværksat en nærmere undersøgelse af episoden og sendt efterforskere til stedet.

Politiklagemyndigheden behandler sagen efter bestemmelsen om “udrykningssager” i retsplejelovens § 1020 a, stk. 2. Efter denne bestemmelse iværksætter Politiklagemyndigheden efterforskning, når en person er afgået ved døden eller er kommet alvorligt til skade som følge af politiets indgriben, eller mens den pågældende var i politiets varetægt.

Politiklagemyndigheden er interesseret i at komme i kontakt med vidner til episoden, som kan rette henvendelse på telefon 4178 3535 eller pr. e-mail på m[email protected].

Politiklagemyndigheden har på nuværende tidspunkt ikke yderligere oplysninger vedrørende sagen.