Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden)har afsluttet efterforskningen i Tibet-sagen og afleverer i dag sin redegørelse om sagen til Statsadvokaten i København.

Politiklagemyndigheden påbegyndte efterforskningen i Tibet-sagen den 28. september 2015, hvor myndigheden modtog en telefonisk anmeldelse af sagen fra den daværende politidirektør i Københavns Politi, Thorkild Fogde. Politiklagemyndigheden har i forbindelse med efterforskningen foretaget afhøring af 414 personer (heraf 42 civile og 372 polititjenestemænd og jurister) samt indhentet og gennemgået et særdeles omfattende sagsmateriale fra Københavns Politi, herunder bl.a. politiets rapportmateriale, radiokommunikation og videooptagelser, samt dokumenter fra Politiets Efterretningstjeneste, Rigspolitiet, Justitsministeriet og Udenrigsministeriet. I efteråret 2016 sigtede Politiklagemyndigheden to af de involverede politiledere for som vidner i Københavns Byret at have afgivet falsk forklaring om politiindsatsen under det kinesiske præsidentbesøg i 2012.

Statsadvokaten i København skal nu afgøre, om der er grundlag for at rejse tiltale i sagen.

Politiklagemyndighedens tidligere nyheder om Tibet-sagen kan findes her:

Politiklagemyndigheden har besluttet at iværksætte efterforskning i anledning af en anmeldelse fra politidirektøren i København i den såkaldte Tibet-sag

Politiklagemyndigheden sigter to politiledere i Tibet-sagen