Justitsministeriet har i går sendt en evaluering af Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) til Folketingets Retsudvalg.

Det fremgår af lovgrundlaget for Politiklagemyndigheden, der blev etableret pr. 1. januar 2012, at myndighedens virksomhed skal evalueres efter nogle år. Evalueringen er udarbejdet af lektor i kriminologi ved Københavns Universitet, Lars Holmberg, og omhandler borgernes og politipersonalets oplevelse af klagesystemet.

Politiklagerådet, der er Politiklagemyndighedens øverste ledelse, siger i den forbindelse:

“Et af de væsentligste succeskriterier for Politiklagemyndigheden er at være og fremstå uafhængig. Politiklagerådet er derfor meget glad for at se, at Politiklagemyndigheden også opleves som en uafhængig myndighed. Politiklagemyndigheden evaluerer løbende på bl.a. sagsgangen i myndighedens sager og måden at kommunikere på og vil heri inddrage erfaringerne fra evalueringen.”

Yderligere information om evalueringen kan findes på Justitsministeriets hjemmeside.