Den Uafhængige Politiklagemyndigheds årsberetning for 2016 er nu udkommet. Du kan læse årsberetningen her.

Årsberetningen udkommer fra og med 2016 alene i en elektronisk udgave.

Årsberetningen for 2016 indeholder forskellige artikler, bl.a. en artikel om de udfordringer som Politiklagemyndigheden møder i forbindelse med “udrykningssager”. Der er også en artikel om kritisabel adfærd i forbindelse med borgernes møde med politiet ved alarmopkald. Som tidligere år er der ligeledes referater af en række af myndighedens sager samt et afsnit om statistik for 2016.