Syd- og Sønderjyllands Politi underrettede den 2. januar 2017, ca. kl. 11, Politiklagemyndigheden om, at en person den 1. januar 2016, kl. 10.38, havde fået det dårligt, mens han var anbragt i detentionen i Esbjerg. Personen blev straks bragt på hospitalet, hvor det blev konstateret, at han havde fået en hjerneblødning. Efter det oplyste er personen uden for livsfare.

Politiklagemyndigheden behandler sagen efter bestemmelsen om “udrykningssager” i retsplejelovens § 1020 a, stk. 2. Efter denne bestemmelse iværksætter Politiklagemyndigheden bl.a. efterforskning, når en person er kommet alvorligt til skade i politiets varetægt.

Politiklagemyndigheden har på nuværende tidspunkt ikke yderligere oplysninger vedrørende sagen.

Når Politiklagemyndighedens undersøgelse er afsluttet, vil myndigheden udarbejde en juridisk redegørelse om sagen til Statsadvokaten i Viborg.