Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) har
afsluttet efterforskningen i Anklager-sagen og afleverer i dag sin
redegørelse om sagen til Statsadvokaten i Viborg.
Politiklagemyndigheden påbegyndte efterforskningen i oktober
2016 på baggrund af en anmeldelse fra Statsadvokaten i København.
Politiklagemyndigheden har i forbindelse med efterforskningen
indhentet og gennemgået et særdeles omfattende sagsmateriale,
herunder e-mailkorrespondance og retsbøger fra de seks Pusher
Street-sager og udløbersager heraf. Politiklagemyndigheden har …

Københavns Politi orienterede den 11. december 2017 kl. 23.30 Den
Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) om en
hændelse kort forinden. Københavns Politi havde modtaget en
anmeldelse om husspektakler i en lejlighed, hvorfor der blev sendt
en patrulje til lejligheden. Under politiforretningen stak en mand
på 51 år, der boede i lejligheden, sig med en kniv. Manden blev
bragt til sygehuset, hvor han er …

Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden)
undersøger en sag, hvor en 34-årig algerisk statsborger den 20.
november 2017 om morgenen i forbindelse med en tvangsudsendelse med
politiets bistand til Algeriet blev bevidstløs på et fly i Kastrup
Lufthavn. Manden afgik ved døden på hospitalet den 22. november
2017.
Politiklagemyndigheden har på baggrund af episoden iværksat en
undersøgelse i medfør af retsplejelovens § 1020a, stk …

Politiklagemyndigheden undersøger en sag, hvor en kvinde søndag
den 29. oktober 2017 om aftenen efter ankomst med fly til
Københavns Lufthavn blev tiltagende dårlig i indrejseområdet. En
polititjenestemand udøvede kortvarigt livreddende førstehjælp på
kvinden. Efterfølgende overtog lægefagligt personale den
livreddende førstehjælp på kvinden, som blev indbragt til
hospitalet. Kvinden blev på hospitalet erklæret død.
Politiklagemyndigheden har på baggrund af episoden iværksat en
undersøgelse …

Midt- og Vestjyllands Politi underrettede den 30. oktober 2017
kl. 20.59 Den Uafhængige Politiklagemyndighed om en episode,
hvor politiet i Lemvig kortvarigt eftersatte en bil, som
efterfølgende forulykkede i høj fart uden for Lemvig. Den 32-årige
mand, som førte bilen, afgik ved døden på stedet.

Politiklagemyndigheden har på baggrund af underretningen iværksat
en nærmere undersøgelse af episoden …

Østjyllands Politi underrettede den 20. oktober 2017 ca. kl.
03.15 Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden)
om, at en 44-årig kvinde kort forinden var fundet livløs i
detentionen på politigården i Aarhus. Der var blevet tilkaldt
ambulance og ydet førstehjælp, men kvinden blev erklæret død af en
tilkaldt læge.
På baggrund af underretningen iværksatte Politiklagemyndigheden
straks efterforskning og sendte efterforskere til stedet.
Politiklagemyndigheden behandler sagen …

Østjyllands Politi underrettede den 3. oktober 2017 kl. 23.25
Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) om en
episode i Randers, hvor en mand, mens han var i politiets varetægt,
var afgået ved døden som følge af skader, han kort forinden havde
påført sig selv.
Politiklagemyndigheden har på baggrund af underretningen straks
iværksat en nærmere undersøgelse af episoden, i medfør af
retsplejelovens § …

Justitsministeriet har i dag meddelt, at
Den Uafhængige Politiklagemyndigheds direktør, Kirsten Dyrman,
i overensstemmelse med Politiklagerådets indstilling, pr. 1.
november 2017 er genudnævnt i stillingen som myndighedens direktør
for en ny 6-årig periode.

Sydøstjyllands Politi underrettede den 29. september 2017 kl.
20.55 Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden)
om en episode, hvor en bil kort forinden var forulykket i Horsens i
forbindelse med politiets eftersættelse af
bilen.
I den forulykkede bil var der to personer, som begge blev
indbragt på sygehuset efter ulykken. Den ene person er kommet
alvorligt til skade, mens den anden person efter …

Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden)
blev søndag den 17. september 2017 kl. 13.18 underrettet af Midt-
og Vestsjællands Politi om, at en mand under en politiforretning
havde skudt sig selv, og var afgået ved døden.
Umiddelbart forud for episoden havde politiet modtaget en
anmeldelse om, at manden var set i et sommerhusområde med et gevær.
Politiet fik efterfølgende kontakt til manden, hvorunder …