Rigsadvokaten har den 23. marts 2016 tiltrådt Statsadvokaten i
Københavns afgørelse af 26. januar 2016 om at indstille
efterforskningen i den sag, hvor polititjenestemænd fra politiets
aktionsstyrke den 15. februar 2015 under en skudveksling på
Svanevej i København dræbte en person, som var formodet
gerningsmand til skudepisoderne ved Krudttønden og den jødiske
synagoge.
Sagen vedrørende skudafgivelsen på Svanevej er efterforsket af
Den …

Den Uafhængige Politiklagemyndighed
(Politiklagemyndigheden) sigtede den 20. januar 2015 en
polititjenestemand fra Sjælland for stillingsmisbrug og
blufærdighedskrænkelse. Ved anklageskrift af 4. marts 2016 har
Statsadvokaten i København rejst tiltale mod polititjenestemanden
for at have misbrugt sin stilling til at krænke privates eller det
offentliges ret. Statsadvokaten har desuden besluttet at opgive
sigtelsen for blufærdighedskrænkelse.

Polititjenestemanden er tiltalt for at have sendt adskillige
elektroniske beskeder …

Rigsadvokaten har den 4. marts 2016 tiltrådt Statsadvokaten i
Københavns afgørelse af 4. januar 2016 om at indstille
efterforskningen i den sag, hvor politipersonale den 21. december
2014 på en villavej i Høng afgav skud mod en person, der i en
stjålet personbil med militære nummerplader havde forsøgt at køre
fra politiet, og herunder havde påkørt politipersonale. Personen
blev ramt i …

Politiklagemyndighedens Årsberetning 2015 er nu udkommet. Du kan
læse årsberetningen her.
Årsberetning 2015 indeholder forskellige artikler, bl.a. en
artikel om den anmeldte polititjenestemands retssikkerhed i
forbindelse med beskikkelse af forsvarer. Der er også en artikel om
efterforskningen af en konkret straffesag, som har været omtalt i
medierne. Som tidligere år er der ligeledes referater af en række
af myndighedens sager samt et …

Syd- og Sønderjyllands Politi underrettede den 25. februar 2016
kl. 21.10 Den Uafhængige Politiklagemyndighed
(Politiklagemyndigheden) om, at politiet kort forinden havde
eftersat en bil ved Sønderborg. Føreren af den eftersatte bil
forsøgte med høj hastighed at køre fra politiet. Den eftersatte bil
forulykkede, og føreren af bilen kom alvorligt til skade og er
bragt til Odense Universitets Hospital.
Politiklagemyndigheden har iværksat en …

Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) har
efterforsket en sag, hvor en polititjenestemand var sigtet for
flere forhold af bl.a. stillingsmisbrug, underslæb og dokumentfalsk
ved at have udstedt bøder for overtrædelse af færdselsloven til
udenlandske statsborgere, der betalte bøderne kontant, og selv at
have tilegnet sig bødebeløbene samt på bøderne at have anvendt
urigtigt navn og personalenummer.
Den 19. februar 2016 blev polititjenestemanden af …

Sydøstjyllands Politi underrettede den 11. februar 2016 kl.
19.08 Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden)
om, at der havde været en længere eftersættelse i Kolding by, hvor
en person ved høj fart forsøgte at køre fra politiet. I et skarpt
sving kørte personen frontalt ind i en anden bil. Førerne af begge
biler blev indlagt på hospitalet med forskellige skader.
Politiklagemyndigheden har iværksat …

Statsadvokaten i København har den 26. januar
2016 indstillet efterforskningen i en sag, hvor to
polititjenestemænd søndag den 15. februar 2015 skød og dræbte den
formodede gerningsmand til skudattentaterne i København mod
Krudttønden og synagogen i Krystalgade.
Sagen har været efterforsket af Den Uafhængige
Politiklagemyndighed.
Statsadvokatens afgørelse kan læses i sin helhed på Anklagemyndighedens hjemmeside.

Politiklagemyndigheden iværksatte i går den 6. januar 2015
efterforskning af en episode, hvor en mand, der var anholdt, havde
mistet bevidstheden. Manden afgik i går kl. 17.46 ved døden på
hospitalet. De pårørende er underrettet, og der vil blive foretaget
obduktion.
Politiklagemyndigheden undersøger sagen i medfør af
retsplejelovens § 1020 a, stk. 2, hvorefter Politiklagemyndigheden
iværksætter efterforskning, når en person er afgået …

Københavns Politi underrettede den 6. januar 2015 kl. 01.39 Den
Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) om en
episode, hvor en mand, der var blevet anholdt af politiet i
forbindelse med et slagsmål, efterfølgende mistede bevidstheden.
Politiet havde straks iværksat førstehjælp og tilkaldt en
ambulance. Den pågældende mand er på nuværende tidspunkt indlagt på
hospitalet, og mandens tilstand er endnu ikke afklaret.
Politiklagemyndigheden har besluttet …