Politiklagemyndigheden blev den 26. december 2016 kl. 03.37 af Nordjyllands Politi orienteret om, at en polititjenestemand havde afgivet skud i forbindelse med, at en eftersat personbil blev bragt til standsning på landevejen udenfor Aars. Efter skudafgivelsen kørte den eftersatte bil fra stedet, men blev kort tid efter igen bragt til standsning, hvor det blev konstateret, at en yngre, mandlig passager i den eftersatte personbil var blevet ramt af et skud i underkroppen. Der er ingen oplysninger om, at pågældende er i livsfare.

I anledning af orienteringen har Politiklagemyndigheden straks iværksat en efterforskning af sagen og sendt efterforskere til stedet.

Politiklagemyndigheden behandler sagen efter bestemmelsen om “udrykningssager” i retsplejelovens § 1020 a, stk. 2. Efter denne bestemmelse iværksætter Politiklagemyndigheden bl.a. efterforskning, når en person er blevet ramt af skud afgivet af en polititjenestemand.

Politiklagemyndigheden har på nuværende tidspunkt ikke yderligere oplysninger vedrørende sagen.

Når Politiklagemyndighedens undersøgelse er afsluttet, vil myndigheden udarbejde en juridisk redegørelse om sagen til Statsadvokaten i Viborg.