Politiklagemyndigheden blev onsdag den 14. december 2016 ca. kl. 00.05 underrettet af Syd- og Sønderjyllands Politi om, at en ældre mand havde fået hjertestop, mens han befandt sig på politigården i Haderslev. Manden, der var beruset, var taget med til politigården af en politipatrulje, og umiddelbart efter ankomsten var han blevet dårlig og havde fået hjertestop. Der blev ydet førstehjælp og tilkaldt en ambulance. Det lykkedes at genoplive manden, der blev kørt til Odense Sygehus. Manden er fortsat indlagt på sygehuset, hvor han efter det oplyste ligger i koma.

Politiklagemyndigheden behandler sagen efter bestemmelsen om “udrykningssager” i retsplejelovens § 1020 a, stk. 2. Efter denne bestemmelse iværksætter Politiklagemyndigheden efterforskning, når en person er afgået ved døden eller er kommet alvorligt til skade som følge af politiets indgriben, eller mens den pågældende var i politiets varetægt.

Politiklagemyndigheden har på nuværende tidspunkt ikke yderligere oplysninger vedrørende sagen.

Når Politiklagemyndighedens undersøgelse er afsluttet, vil myndigheden udarbejde en juridisk redegørelse om sagen til Statsadvokaten i Viborg.