Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) blev den 25. november 2016 kl. 12.03 underrettet af Sydøstjyllands Politi om, at en mand var ramt af et skud fra politiet på et asylcenter i Jellinge.

Politiklagemyndigheden har fået oplyst, at manden, der er asylansøger, truede med at gøre alvorlig skade på sig selv med en kniv, hvilket politiet afgav et skud for at forhindre. Efter det oplyste strejfede skuddet mandens ben. Der skete i øvrigt ingen personskade.

Politiklagemyndigheden iværksatte på baggrund af underretningen straks en nærmere undersøgelse af episoden.

Politiklagemyndigheden behandler sagen efter bestemmelsen om “udrykningssager” i retsplejelovens § 1020 a, stk. 2. Efter denne bestemmelse iværksætter Politiklagemyndigheden bl.a. efterforskning, når en person er blevet ramt af skud afgivet af en polititjenestemand.

Når Politiklagemyndighedens undersøgelse er afsluttet, vil myndigheden udarbejde en juridisk redegørelse om sagen til Statsadvokaten i Viborg.