I september 2015 besluttede Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) at iværksætte en efterforskning i den såkaldte Tibet-sag. Baggrunden for beslutningen om at iværksætte efterforskning var, at politidirektøren i Københavns Politi, Thorkild Fogde, havde indgivet en anmeldelse til Politiklagemyndigheden. Anmeldelsen drejede sig om, hvorvidt personale i Københavns Politi eventuelt har begået strafbart forhold, herunder bl.a.

  • tjenestemisbrug eller -forsømmelse ved at afgive urigtige oplysninger – bl.a. til brug for justitsministerens besvarelser af spørgsmål fra Folketinget – vedrørende Københavns Politis indsats over for demonstranter i forbindelse med det kinesiske præsidentbesøg i dagene den 14.-16. juni 2012 samt ved de to senere kinesiske statsbesøg i 2013 og 2014,
  • tjenestemisbrug eller -forsømmelse i øvrigt i forbindelse med Københavns Politis efterfølgende håndtering af sagerne om de kinesiske statsbesøg.

Politiklagemyndigheden modtog efterfølgende en yderligere anmeldelse om, at to politiledere – under en retssag ved Københavns Byret, som var anlagt af et antal personer mod Københavns Politi med påstand om, at de pågældende personer var blevet uberettiget frihedsberøvet under det kinesiske præsidentbesøg i 2012 – havde afgivet falsk forklaring i retten. Anmeldelsen var indgivet af den advokat, advokat Claus Bonnez, der havde repræsenteret de pågældende personer under retssagen.

I forbindelse med efterforskningen har Politiklagemyndigheden fundet grundlag for at afhøre og sigte de to politiledere for som vidner at have afgivet falsk forklaring i retten.

Tibet-sagen er fortsat under efterforskning hos Politiklagemyndigheden, der på nuværende tidspunkt har afhørt knap 400 personer, herunder polititjenestemænd, i sagen.

Når sagen er færdigefterforsket, vil Politiklagemyndigheden udarbejde en skriftlig redegørelse til Statsadvokaten i København med henblik på, at statsadvokaten træffer afgørelse om, hvorvidt der er grundlag for at rejse tiltale i sagen.

Der henvises i øvrigt til Politiklagemyndighedens tidligere nyhed vedrørende Tibet-sagen.