Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) blev den 22. oktober 2016 kl. 21.21 underrettet af Sydøstjyllands Politi om, at der kort forinden havde været en episode ved krydset Nordre Ringvej/Vejlevej i Kolding, hvor en kvinde var blevet ramt af et skud i benet.

Efter det oplyste havde kvinden under episoden truet de tilstedeværende polititjenestemænd med en kniv, og det var i den forbindelse, at hun blev ramt af et skud i benet. Blødningen skulle efterfølgende været blevet standset, hvorefter hun blev bragt på hospitalet. Kvinden er uden for livsfare.

Politiklagemyndigheden iværksatte på baggrund af underretningen straks en efterforskning af episoden.

Politiklagemyndigheden behandler sagen efter bestemmelsen om “udrykningssager” i retsplejelovens § 1020 a, stk. 2. Efter denne bestemmelse iværksætter Politiklagemyndigheden efterforskning, når en person er afgået ved døden eller er kommet alvorligt til skade som følge af politiets indgriben, eller mens den pågældende var i politiets varetægt.

Politiklagemyndigheden er interesseret i at komme i kontakt med vidner til episoden, som kan rette henvendelse på telefon 41783500 eller pr. e-mail på [email protected]