Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) blev den 14. september 2016 ca. kl. 15.00 af Sydøstjyllands Politi underrettet om, at der kort forinden havde været en episode, hvor en polititjenestemand var blevet ramt af et skud, som var blevet afgivet af en anden polititjenestemand i forbindelse med en skydeøvelse i “øvelsesbyen” i Oksbøl.

Polititjenestemanden blev ramt i benet og blev bragt til sygehuset og er ikke i livsfare.

Politiklagemyndigheden iværksatte på baggrund af underretningen fra Sydøstjyllands Politi straks en efterforskning af episoden, og der blev i den forbindelse sendt efterforskere til stedet. Politiklagemyndigheden behandler sagen efter bestemmelsen om udrykningssager i retsplejelovens § 1020 a, stk. 2. Efter denne bestemmelse iværksætter Politiklagemyndigheden bl.a. efterforskning, når en person er blevet ramt af skud afgivet af en polititjenestemand.

Eventuelle henvendelser fra pressen kan rettes til specialkonsulent Christian L. Otto.