Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) blev den 29. august 2016, ca. kl. 23.50, af Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi telefonisk underrettet om et dødsfald i politiets detention i Næstved.

Politiet oplyste, at der var tale om en kvinde født i 1958, der tidligere på aftenen var blevet indbragt til politistationen og hensat i detentionen. På et tidspunkt under kvindens ophold i detentionen blev politipersonale opmærksom på, at hun var ophørt med at trække vejret. Der blev forsøgt førstehjælp, og der blev tilkaldt ambulance. Det lykkedes imidlertid ikke at genoplive kvinden.

Politiklagemyndigheden iværksatte på baggrund af underretningen om dødsfaldet straks en efterforskning af episoden, og sendte i den forbindelse efterforskere til detentionen i Næstved.

Politiklagemyndigheden behandler sagen efter bestemmelsen om “udrykningssager” i retsplejelovens § 1020 a, stk. 2. Efter denne bestemmelse iværksætter Politiklagemyndigheden efterforskning, når en person er afgået ved døden eller er kommet alvorligt til skade som følge af politiets indgriben, eller mens den pågældende var i politiets varetægt.

Når Politiklagemyndigheden har afsluttet sin efterforskning, vil vi sende en redegørelse om sagen til Statsadvokaten i København.

Eventuelle henvendelser fra pressen kan rettes til kontorchef Rasmus Blaabjerg.