Politiklagemyndigheden undersøger et færdselsuheld, hvor to fodgængere blev påkørt og dræbt af en bil i forbindelse politiets eftersættelse.

Den Uafhængige Politiklagemyndighed blev den 22. juli 2016, ca. kl. 16.45, af Københavns Politi underrettet om, at der forinden havde været et alvorligt færdselsuheld ved Valby Parken i forbindelse med politiets eftersættelse af et formodet brugsstjålet køretøj. Ved færdselsuheldet havde det eftersatte køretøj påkørt to ældre kvinder, der var kommet gående i området. Det er efterfølgende oplyst, at begge kvinder er afgået ved døden som følge af deres kvæstelser.

Politiklagemyndighed iværksatte – på baggrund af underretningen – straks en efterforskning af episoden, og der blev sendt efterforskere til stedet.

Politiklagemyndigheden behandler sagen efter bestemmelsen om ‘udrykningssager’ i retsplejelovens paragraf 1020 a, stk. 2. Efter denne bestemmelse iværksætter Politiklagemyndigheden efterforskning, når en person er afgået ved døden eller er kommet alvorligt til skade som følge af politiets indgriben, eller mens den pågældende var i politiets varetægt.

Eventuelle henvendelser fra pressen kan rettes til kontorchef Rasmus Blaabjerg.