Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) har i dag sendt en redegørelse til Statsadvokaten i Viborg i en sag, hvor myndigheden henholdsvis den 14. april og 3. maj 2016 sigtede en polititjenestemand for i 23 tilfælde at have begået bedrageri og tjenestemisbrug i forbindelse med indberetning af sin kørsel i tjenesten.

Den sigtede nægter sig skyldig i de rejste sigtelser.

Sagen er i dag videresendt til Statsadvokaten i Viborg med henblik på, at statsadvokaten tager stilling til, om der er grundlag for at rejse tiltale mod polititjenestemanden.