Politiklagemyndigheden blev den 9. juni 2016, ca. kl. 02.40, af Københavns Vestegns Politi orienteret om, at en bil med 3 personer, heraf to mindreårige, var forulykket i forbindelse med, at bilen blev eftersat af politiet. Politikredsen oplyste samtidig, at to af personerne i bilen var kommet til skade, og den enes tilstand betegnedes som kritisk. De to tilskadekomne var kørt til Rigspolitiets Traumecenter.

Politiklagemyndigheden vurderede, at der var tale om en såkaldt “udrykningssag”, og iværksatte derfor straks efterforskning. Der blev i den forbindelse sendt to af myndighedens efterforskere til uheldsstedet. Efterforskerne besigtigede uheldsstedet samt foretog afhøring af en af personerne i den forulykkede bil samt de to involverede polititjenestemænd.

Bestemmelsen om Politiklagemyndighedens behandling af “udrykningssager” findes i retsplejelovens § 1020 a, stk. 2. Efter denne bestemmelse iværksætter Politiklagemyndigheden efterforskning, når en person er afgået ved døden eller er kommet alvorligt til skade som følge af politiets indgriben, eller mens den pågældende var i politiets varetægt.

Politiklagemyndigheden efterforsker fortsat sagen. Når efterforskningen er afsluttet, vil Politiklagemyndigheden udarbejde en redegørelse om resultatet af efterforskningen, der vil blive sendt til Statsadvokaten i København.