Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) blev den 19. maj 2016 ca. kl. 13.00 af Nordjyllands Politi underrettet om, at der kort forinden havde været en episode, hvor en mand var blevet ramt af ét skud, som blev afgivet af den pågældende selv med en af politiets tjenestepistoler.

Efter det oplyste, havde manden fravristet tjenestepistolen fra en polititjenestemand, hvorefter den pågældende affyrede et skud, som ramte ham selv i hovedet. Mandens tilstand er ukendt på nuværende tidspunkt.

Politiklagemyndigheden har på baggrund af underretningen fra Nordjyllands Politi straks iværksat en efterforskning af episoden, og der er i den forbindelse sendt efterforskere til stedet. Politiklagemyndigheden behandler sagen efter bestemmelsen om “udrykningssager” i retsplejelovens § 1020 a, stk. 2. Efter denne bestemmelse iværksætter Politiklagemyndigheden efterforskning, når en person er afgået ved døden eller er kommet alvorligt til skade som følge af politiets indgriben, eller mens den pågældende var i politiets varetægt.

Eventuelle henvendelser fra pressen kan rettes til kontorchef Rasmus Blaabjerg.