Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) modtog den 27. april 2016 en anonym anmeldelse mod Nordsjællands Politis øverste ledelse. Det fremgik af bl.a. af anmeldelsen, at Nordsjællands Politi i et internt ugebrev havde opfordret til racisme og negativ særbehandling af østeuropæere i Danmark.

Politiklagemyndigheden har indhentet og gennemgået det pågældende ugebrev fra Nordsjællands Politi, som blev udsendt i politikredsen i februar/marts 2011.

I ugebrevet står der bl.a., at

“alle østeuropæere hovedsageligt fra Rumænien, Bulgarien og Ungarn, som udgangspunkt skal antages for at være platugler og svindlere, og langt hovedparten af dem, der træffes i DK, er her med kriminalitet for øje. Lavpraktisk betyder det, at vi i antræffelsestilfælde skal være meget mere mistroiske og som udgangspunkt anholde dem, således at vi kan få deres troværdighed afprøvet.”

Politiklagemyndigheden har besluttet at afvise anmeldelsen, fordi et eventuelt strafferetligt ansvar for den eller de personer, som har været involveret i tilblivelsen af ugebrevet, må anses for at være forældet inden den 27. april 2016, hvor vi modtog den anonyme anmeldelse.

Reglerne om forældelse fremgår af straffelovens § 93. Efter denne bestemmelse er forældelsesfristen 2 år, når der ikke er hjemlet højere straf end fængsel i 1 år for overtrædelsen, og 5 år, når der ikke er hjemlet højere straf end fængsel i 4 år.