Østre Landsret har den 4. maj 2016, i en sag, der har været efterforsket af Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden), idømt en pensioneret polititjenstemand 6 dagbøder á 550 kr. for overtrædelse af straffelovens § 264 d, ved i en bog uberettiget at have videregivet oplysninger om en drabsdømt mands private forhold, herunder oplysninger om hans psykiske habitus og adfærd under afhøringer hos politiet. Landsretten fandt i modsætning til byretten ikke grundlag for at dømme for overtrædelse af straffelovens § 152, stk. 1.

Landsretten lagde herved vægt på, at polititjenestemanden i forbindelse med hans deltagelse i en tidligere TV-udsendelse om sagen havde fået den opfattelse, at politiledelsen havde godkendt hans deltagelse i TV-udsendelsen og de udsagn om sagen, han fremsatte under udsendelsen. Det kunne derfor ikke afvises, at polititjenestemanden på denne baggrund havde haft den opfattelse, at udsagnene i bogen ikke var omfattet af tavshedspligten.