Rigsadvokaten har den 23. marts 2016 tiltrådt Statsadvokaten i Københavns afgørelse af 26. januar 2016 om at indstille efterforskningen i den sag, hvor polititjenestemænd fra politiets aktionsstyrke den 15. februar 2015 under en skudveksling på Svanevej i København dræbte en person, som var formodet gerningsmand til skudepisoderne ved Krudttønden og den jødiske synagoge.

Sagen vedrørende skudafgivelsen på Svanevej er efterforsket af Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden).

Politiklagemyndigheden har i øvrigt foretaget indledende undersøgelser af, om episoden ved Krudttønden faldt ind under Politiklagemyndighedens kompetence. Kriminaltekniske undersøgelser viste imidlertid, at den formodede gerningsmand ikke blev ramt af skud fra politi eller livvagter ved Krudttønden, ligesom den civile person, der blev skuddræbt ved Krudttønden, ikke blev ramt af politiets skud mod den formodede gerningsmand.

Statsadvokatens afgørelse om at indstille efterforskningen kan læses i sin helhed på Anklagemyndighedens hjemmeside.