Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) sigtede den 20. januar 2015 en polititjenestemand fra Sjælland for stillingsmisbrug og blufærdighedskrænkelse. Ved anklageskrift af 4. marts 2016 har Statsadvokaten i København rejst tiltale mod polititjenestemanden for at have misbrugt sin stilling til at krænke privates eller det offentliges ret. Statsadvokaten har desuden besluttet at opgive sigtelsen for blufærdighedskrænkelse.

Polititjenestemanden er tiltalt for at have sendt adskillige elektroniske beskeder af seksuel karakter til en kvinde, som polititjenestemanden havde en tjenstlig relation til.

Under Politiklagemyndighedens efterforskning har polititjenestemanden nægtet sig skyldig.