Politiklagemyndighedens Årsberetning 2015 er nu udkommet. Du kan læse årsberetningen her.

Årsberetning 2015 indeholder forskellige artikler, bl.a. en artikel om den anmeldte polititjenestemands retssikkerhed i forbindelse med beskikkelse af forsvarer. Der er også en artikel om efterforskningen af en konkret straffesag, som har været omtalt i medierne. Som tidligere år er der ligeledes referater af en række af myndighedens sager samt et afsnit om statistik for 2015.