Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) har efterforsket en sag, hvor en polititjenestemand var sigtet for flere forhold af bl.a. stillingsmisbrug, underslæb og dokumentfalsk ved at have udstedt bøder for overtrædelse af færdselsloven til udenlandske statsborgere, der betalte bøderne kontant, og selv at have tilegnet sig bødebeløbene samt på bøderne at have anvendt urigtigt navn og personalenummer.

Den 19. februar 2016 blev polititjenestemanden af Retten i Næstved fundet skyldig i tjenestemisbrug, underslæb og brugstyveri. Polititjenestemanden blev idømt 3 måneders betinget fængsel og 80 timers samfundstjeneste.

Retten idømte samtidig polititjenestemandens tidligere samlever 40 dages betinget fængsel for medvirken til en række af forholdene.

Ankefristen er endnu ikke udløbet.

Se Politiklagemyndighedens tidligere omtale af sagen her: /nyheder/pressemeddelelser-nyheder/2014/4/politiklagemyndigheden-efterlyser-en-finsk-indregistreret-personbil-med-registreringsnummeret-tii-879