Statsadvokaten i København har den 26. januar 2016 indstillet efterforskningen i en sag, hvor to polititjenestemænd søndag den 15. februar 2015 skød og dræbte den formodede gerningsmand til skudattentaterne i København mod Krudttønden og synagogen i Krystalgade.

Sagen har været efterforsket af Den Uafhængige Politiklagemyndighed.

Statsadvokatens afgørelse kan læses i sin helhed på Anklagemyndighedens hjemmeside.