Politiklagemyndigheden iværksatte i går den 6. januar 2015 efterforskning af en episode, hvor en mand, der var anholdt, havde mistet bevidstheden. Manden afgik i går kl. 17.46 ved døden på hospitalet. De pårørende er underrettet, og der vil blive foretaget obduktion.

Politiklagemyndigheden undersøger sagen i medfør af retsplejelovens § 1020 a, stk. 2, hvorefter Politiklagemyndigheden iværksætter efterforskning, når en person er afgået ved døden eller er kommet alvorligt til skade som følge af politiets indgriben, eller mens den pågældende var i politiets varetægt.

Læs også: Politiklagemyndigheden undersøger en sag, hvor en anholdt person mistede bevidstheden